fbpx

Regulamin i Kodeks Honorowy
Akademii Talentów MUER

Regulamin Akademii Talentów MUER

1. Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie są przyjmowane poprzez wysłanie skanu bądź zdjęcia formularza zgłoszeniowego na adres e-mailowy kontakt.fundacjapro@gmail.com.
2. O przyjęciu do projektu decyduje kolejności zgłoszeń oraz ocena formularza zgłoszeniowego.
3. Uczestnicy muszą być uczniami VII bądź VIII klasy szkoły podstawowej.
4. Ukończenie Akademii Talentów wymaga utrzymania ponad 50% frekwencji na zjazdach.
5. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne i nie wymaga ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.
6. Uczestnicy są zobowiązani do odnoszenia się z szacunkiem do innych Studentów, Uczestników, Gości i Tutorów.

Kodeks Honorowy

Korzystając ze szkoleń, lekcji i kursów zamieszczonych na platformie edukacyjnej MŁODZI W REALU.PL czyli stronie akademiarealna.pl, zgadzasz się na przestrzeganie naszego Kodeksu Honorowego. Stworzyliśmy go w celu zapewnienia najlepszych możliwych doświadczeń w nauce Tobie i wszystkim naszym Studentom.
Pamiętaj, że logując się na portalu MŁODZI W REALU.PL, stajesz się członkiem dużej i różnorodnej społeczności. Aby każdy z nas mógł w pełni korzystać z platformy na równych zasadach, warunkiem koniecznym do spełnienia przed przystąpieniem do jakiegokolwiek kursu jest zaakceptowanie warunków niniejszego Kodeksu Honorowego oraz wszelkich dodatkowych wymagań i reguł określonych dla konkretnego kursu. Ten Kodeks Honorowy, jak i każde dodatkowe reguły, będą zawsze umieszczane na stronie kursu.

Zobowiązanie

Rejestrując się na kurs na platformie MŁODZI W REALU.PL zobowiązuję się:

Konsekwencje naruszenia Kodeksu Honorowego

Względem każdego użytkownika, który naruszy postanowienia Kodeksu Honorowego, mogą zostać podjęte następujące czynności:

Zmiany w Kodeksie Honorowym

Jako operator platformy MŁODZI W REALU.PL, zastrzegamy sobie prawo do zmian postanowień Kodeksu Honorowego. Jakiekolwiek zmiany będą miały skutek natychmiastowy po umieszczeniu na portalu wraz z datą ich wprowadzenia. Zgodzenie się na postanowienia Kodeksu Honorowego przed przystąpieniem do kursu ma charakter prospektywny. Prosimy o sprawdzanie aktualnej wersji Kodeksu Honorowego, szczególnie w sytuacjach kiedy mogą zachodzić jakiekolwiek obawy co do podejmowanych w kursie aktywności.